Styret

Barnehagen har et samarbeidsutvalg, som består av 6 medlemmer som representerer eier, foreldre og ansatte.

Samarbeidsutvalget har denne høsten bestått av:

Ulvøy Vels representant Gry Eriksen Haga
Ulvøy Vels (vara) Gro Matland Nevstad
Foreldre representant Tillik Motzfeldt Haustveit
Foreldre (vara) Kristian Holli
Personalets representant Hege Kjær
Personalets (vara) Inger Hallre