Generalforsamling

Generalforsamling Ulvøy Vel

Sted: Velhuset (Syden), Måkeveien 28
Tid: 27.02.14 kl. 19.00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20. januar og kan sendes til styret@ulvoya.no eller til Carl-Egil Mastad, Måkeveien 19, 0139 Oslo

(etter møtet vil vi som vanlig ha enkel servering med bar)