Samarbeidsutvalg

Barnehagen har et samarbeidsutvalg, som består av 6 medlemmer som representerer eier, foreldre og ansatte.

Samarbeidsutvalget har denne høsten bestått av:

Ulvøya Barnehage AS styre repr.

Jens Hirsch
Ulvøya Barnehage AS styre repr. (vara)

Gry Eriksen Haga
Foreldre representant
Tora Zimmer Stensvold
Foreldre representant (vara)
June Solbekk
Personalets representant
Hege Kjær
Personalets (vara)
Inger Hallre