Samarbeidsutvalg

Styret i barnehagen består av:


Styreformann
Thor Johansen
Styremedlem
Vedbjørn Dysvik
Styremedlem
Bjørg Bruland
Styremedlem
Ann Kristin Franck
Styremedlem og foreldrerepresentant
June Solbekk