Styret

Styret i barnehagen består av:
Styreformann Thor Johansen
Styremedlem Vedbjørn Dysvik
Styremedlem Bjørg Bruland
Styremedlem Ann Kristin Franck