Båtforeningen

Båtforeningen skal på vellets vegne stå for drift av Nordveststrandas brygge- og bøyeområde. Båtforeningen skal for øvrig ta seg av båteiernes interesser.
Alle båtplasser på Ulvøy Vels eiendommer tilhører Ulvøy vel. Alle medlemmer av Ulvøy vel som har båtplass er medlem av båtforeningen.
For øvrig har alle medlemmer av vellet rett til medlemskap i båtforeningen.
Se underpunktene i menyen for mer informasjon om Ulvøy Vel Båtforening (UVB) og båthavnen på Ulvøya.

Ulvøy Vels Båtforening har gått over til en ny plattform for å administrere Nordveststranden og ber derfor alle om å henvende seg til: https://www.havneweb.no/ulvoya-bf/