Servicebrygge

Regler for bruk av servicebryggene

Endeplassen på brygge A og C er regulert til serviceplass for båter som ligger pa UVB's bøyeplasser.

Liggetiden er begrenset til 8 timer.
Overligg utover dette skal avtales og godkjennes av havneadministrator.

Gebyr for misbruk av serviceplass:
Fra 19.05.2009 er det innført et gebyr stort kr: 500,- for misbruk av serviceplassene. Ved utstedelse av gebyr for andre gang mister man retten til i bruke plassen.

Ved misbruk etter dette - mister man retten til bruk av UVB's bøyeplasser permanent.

Reglement for bruk av serviceplass er som tidligere:

Servicebryggene er fristilt for bruk av båter som ligger på UVB's bøyeplasser.
Fylling av vann, lading av batterier, renhold/vask.
Plassene skal ikke brukes til omfattende vedlikehold/ombygging.
Bruk av elektrisk verktøy skal begrenses til et minimum som i anlegget forøvrig.

Plassene skal kun brukes til dette og ikke til grilling, fest, rekreasjon eller landligg.

Man må påberegne at det legger seg båter "utenpå" i kortere perioder for vannpåfylling mm. under bruken av serviceplassene.

(Båtene skal være bemannet under servicetiden - så langt det er mulig)