Ønsker du båtplass på Ulvøya kan du fylle inn skjemaet nedenfor:

Søke plass

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
 

Rutine for søk og tildeling av båtplass i flytebryggeanlegget.

Søkere føres inn på liste og plass tildeles etter ansiennitet på denne.

Søkere som ikke aksepterer tildelt plass – går bakerst på listen.

Tildeling av plasser utover 4 meter omfattes av egne regler for dette:

  • Plass er behovsprøvet (du skal ha stor båt)
  • Når du avhender stor båt permanent tilbakeføres plassen til UVB og du får standard bås i innbytte. Alle mål er senter/senter utriggere. Stor båt er definert til bredde over 3,5 meter
  • «Permanent» er definert til ett bruksår etter avhending

Tildeling av fast båtplass skjer bare til grunneiere.

Har du båtplass på egen eiendom, eller søker plass til båt nr.2 kommer du bakerst i køen.
Båtplass er en rettighet du har som grunneier og medlem av Ulvøy Vel. Denne tildeles etter behov. Du skal være den aktive bruker av plassen. Deleierskap i båt skal dokumenteres med kopi av registrering i Småbåtregisteret eller assuransedokumenter. Båseier skal ha min 51% eierskap i båten.

Fremleie av plasser tildeles etter følgende rekkefølge:

  • Grunneiere, medlemmer av Ulvøy Vel
  • Leietagere på Ulvøya
  • Plass til båt nr.2 eller båt på egen eiendom
  • Venner, kjente med referanser

Fremleie må du søke om skriftlig – HVERT ÅR!
Dette fordi antallet ledige plasser varierer fra år til år.