Vinterhavn 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det snart tid for å etablere vinterhavn, og vi vil gjerne informere om at denne blir etablert fra og med søndag 30. oktober. Vinterhavn vil som vanlig bli etablert på C-brygga. Dette betyr at alle båter som ligger i sommerhavn må være ute av vårt anlegg senest 23. oktober. Samtidig ber vi alle som ennå ikke har søkt om plass til vinterhavn om å snarest søke på: http://ulvoya.no/batforeningen/soke_plass/


* Siste dag med vakthold er søndag 16. oktober.

* Husk at alt materiell brukt til fortøyning skal fjernes.

* Vi vil ikke stenge av vannet før første tegn til nattefrost.


Hvis ikke båten er blitt flyttet innen overnevnte dato, antar vi at båten skal ligge i vinterhavn og dere vil bli fakturert for dette. Det vil imidlertid kun bli etablert boblehavn på C-brygga, og de båtene som eventuelt ligger på A-, B- og D-brygga vil ikke ligge i isfri havn og dermed risikere skader. Skulle det oppstå skader på flytebryggene eller annet materiell som følge av dette, vil dette bli belastet den enkelte båteier. Er noe uklart eller er det noen spørsmål, kan dere ta kontakt på: jan_waale@hotmail.com

Til dere som ikke skal ligge i vinterhavn 2016/2017, ønsker styret i Ulvøy Vels Båtforening dere velkommen tilbake til våren.