Om Vellet

 

Ulvøy Vel skal arbeide til allment beste for Ulvøyas beboere. Vellet har ansvaret for Sydstranden, Velhuset, Nordveststranden, båthavnen, barnehagen samt en rekke arrangementer som 17.mai, St. Hans aften, juletretenning og mye mer. I tillegg vil Vellet følge med og delta i alle saker som berører Ulvøyas beboere generelt. Som medlem i Ulvøy Vel støtter du viktig arbeide som sikrer at Ulvøya forblir et av de aller beste stedene du kan bo.