Dans

Det har de siste par årene vært dansegrupper for barn og voksne på Velhuset. Foreldre hadde gruppene noen sesonger før Dansehuset tok over og har hatt tilbud om egne kurs. Våren 2014 går det ingen kurs pga lav etterspørsel. Dette vil bli tatt opp til revurdering igjen før høstsemester 2014.