Ansatte

Personalet pr. november 2017 (i fulle- og deltidsstillinger):

Styrer/førskolelærer


Hege Kjær
Avd. Lilleulv

Avd. leder/førskolelærer
Anna Cecilie Sørum
Assistent
Ida Kjelgren
Barne- og ungdomsarbeider
Eivind Kallerud
Assistent
Vivi Torres
Lærling

Emilie HolmenAvd. Storeulv:

Avd. leder/førskolelærer
Inger Hallre
Assistent
Heidi Andressen
Assistent
Bente Rydal
Barne- og ungdomsarbeider
Helene Gjerde Andersen