Ansatte

Personalet pr. november 2017 (i fulle- og deltidsstillinger):

Styrer/førskolelærer

Hege Kjær
Avd. Lilleulv
Avd. leder/førskolelærer Anna Cecilie Sørum
Assistent Ida Kjelgren
Barne- og ungdomsarbeider Eivind Kallerud
Assistent Vivi Torres
Lærling Emilie Holmen
Avd. Storeulv:
Avd. leder/førskolelærer Inger Hallre
Assistent Heidi Andressen
Assistent Bente Rydal
Barne- og ungdomsarbeider Helene Gjerde Andersen