Betingelser for leie

1. Uleie av Ulvøy Velhus omfatter møtesal med veranda, kjøkken, entre og garderobe, toalett, inventar og utstyr ifølge liste.Velhuset er fullt utstyrt med plass til 50 personer.

2. Leietaker har personlig ansvar for at leien og bruken av Velhuset skjer i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Aldersgrense for å leie huset er 25 år, inkludert fester for denne aldersgruppen.
3. Velhuset skal brukes til private sammenkomster og ikke til forretningsvirksomhet dersom dette ikke er avtalt spesielt med utleier.
4. Hensyn til lokalets naboer. Vis hensyn til lokalets naboer når det gjelder høy musikk, åpne dører og vinduer og aktivitet ute.
5. Oppvaskmaskin for storhusholdning er rask i bruk men må varmes en time før bruk. Veiledning er slått opp på veggen. Bestikk skal tørkes med håndkle for å fjerne skjolder slik at de er pene til neste leietaker. Husk å tømme maskinen etter bruk.
6. Vanlig leietid per døgn er fra klokken 12.00 til klokken 12.00 påfølgende dag.
Sammenkomster skal være avsluttet senest innen klokken 02.00. Lokalene skal være forlatt og avstengt innen denne tid. Overnatting er ikke tillatt.
7. Leietaker er ansvarlig for rengjøring. Lokalene skal rengjøres etter bruk:
  • Støvsuging og vask av alle gulv i 1. etasje samt trapp, garderobe og toalettene i underetasjen.
  • Tørke av bordene
  • Søppel skal kastes i søppelkasse ved veien.
  • Emballasje skal fjernes.
  • Flasker kan kastes i egen container på eiendommen.
  • Vaskeguide er slått opp på veggen i bøttekottet.

8. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader påført hus, inventar og utstyr. Dette gjelder selv om skaden er påført uten at noen kan lastes direkte for skaden.

  • Ved store skader vil Vellets forsikringsselskap bli kontaktet for å vurdere om skaden kommer inn under Velhusets forsikringsvilkår. Forsikringens egenandel er kroner 10.000 vil bli belastet leietaker.
  • Dersom skaden ikke kommer inn under forsikringen, forplikter leier seg til å betale utbedring av skade/erstatning av inventar etter regning fra Ulvøy Vel.
  • Knuste glass og servise erstattes etter gjeldende prisliste som er slått opp på kjøkkenveggen.
  • Oppgjøret skal skje senest to uker etter at regning er mottatt.

9. Betaling av leie.
Leiekontrakt skrives ved bestilling av huset. Leien blir fakturert på grunnlag av kontrakten og betales forskuddsvis 14 dager etter inngått kontrakt. Faktura vil bli sendt fra regnskapsselskapet Sinus AS. Nøkler leveres ut etter avtale og leveres tilbake seneste ved leieperiodens utløp.

Det kan kreves et depositum på kroner 2000 ved inngåelse av leieavtalen.
10. Avtale om leie er bindende. Avbestilling må skje i god tid. Ved avbestilling refunderes hele summen 4 uker før leiedato, og 50% dersom avbestillingen kommer kun 14 dager før leiedato.
Spesielt om Konfirmasjon i Ormøy kirke
Ørmøy kirke har konfirmasjon om høsten, cirka i måneds skifte august/september. Velets medlemmer som ønsker å leie Velhuset til konfirmasjonfeiring må melde sin interesse tidlig, slik at de kan være med i trekning innen 15. oktober året før feiringen.