Betingelser for leie

HUSREGLER OG RENGJØRING – SYDEN VELHUS

1. Uleie av Ulvøy Velhus omfatter møtesal med veranda, kjøkken, entre og garderobe, toalett, inventar og utstyr ifølge liste.Velhuset er fullt utstyrt med plass til 50 personer.

2. Leietaker har personlig ansvar for at leien og bruken av Velhuset skjer i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Aldersgrense for å leie huset er 25 år, inkludert fester for denne aldersgruppen.

3. Det skal vises hensyn til husets naboer når det gjelder høy musikk, åpne dører og vinduer, og aktivitet utendørs. Husk å lukke dører og vinduer hvis du hadde dem åpnet.

4. PYNTING AV LOKALE TIL ANLEDNING – For å være fornuftig, ikke bruk sterk teip eller lim som kan skade vegger, vinduer og andre overflater når du pynter med ballong og lignende.

5. Vær så snill å holde uteområdet ryddig og ordentlig, og bruk sunn fornuft når det gjelder søppelkasting og/eller snus ved dørene. Sjekk at det ser likt ut som da du kom, når din utleieperiode er over.

6. Oppvaskmaskin for storhusholdning skal brukes etter angitt bruksanvisning (oppslått på veggen på kjøkkenet). Vær spesielt oppmerksom på tømming av vann til slutt (rist tas ut, rør tas ut, dør lukkes, trykk på tømmeknappen (trykk og hold 5 sekunder slik at den begynner å funke).

7. Leieavtalen gjelder vanligvis per døgn fra kl. 12.00 til kl. 12.00 påfølgende dag. Det betyr at lokalet må være klart for neste leietaker kl. 12:00 ved slutten av deres leieperiode. Hvis det er utleie neste dag, er det lurt å planlegge god tid til rydding. Du kan se kalenderen med utleide datoer her: https://ulvoya.no/velhuset/er_det_ledig_/

8. Huset skal rengjøres etter bruk. Alle arealer som var i bruk.

9. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader påført hus, inventar og utsyr. Dette gjelder selv om skaden er påført uten at noen kan lastes direkte for skaden. Knust glass og servise – se prisliste i på nettside: https://ulvoya.no/velhuset/leiepriser/ Vipps kan brukes i dette tilfelle. Avtales ved behov.

 • Ved store skader vil Vellets forsikringsselskap bli kontaktet for å vurdere om skaden kommer inn under Velhusets forsikringsvilkår. Forsikringens egenandel er kroner 10.000 vil bli belastet leietaker.
 • Dersom skaden ikke kommer inn under forsikringen, forplikter leier seg til å betale utbedring av skade/erstatning av inventar etter regning fra Ulvøy Vel.
 • Knuste glass og servise erstattes etter gjeldende prisliste som er slått opp på kjøkkenveggen.
 • Oppgjøret skal skje senest to uker etter at regning er mottatt.

10. Om ekstern vaskehjelp brukes – send elektronisk bekreftelse til Velhus e-posten om når vaskingen er avtalt. Hvis det er utleie neste dag, må det beregnes tid slik at neste leietaker kan begynne kl. 12:00.

11. Leie og betaling av leie. Leien betales forskuddsvis 14 dager etter inngått kontrakt. Faktura vil bli oversendt, fortrinnsvis via e-post, fra vår regnskapsfører. Kopi av betalingen må sendes oss før nøkkel kan leveres ut. Ved avbestilling senest:

 • 4 uker før leiedato refunderes 100% og
 • 2 uker før leiedato 50% av leiesummen.
12. Avtale om leie er bindende. Avbestilling må skje i god tid. Ved avbestilling refunderes hele summen 4 uker før leiedato, og 50% dersom avbestillingen kommer kun 14 dager før leiedato.

Vaskerutiner

Leietaker er ansvarlig for rengjøring. Lokalene skal rengjøres etter bruk:
 • Bestikk skal tørkes med håndkle for å fjerne skjolder, slik at det er klart til bruk for neste
  leietaker.
 • Kjøkkenet, kjøkkenbenken skal ryddes, vaskes og kjøleskapet skal tømmes, vaskes. Husk om eget utstyr som er tatt med.
 • Sjekk stolene og vask bord, overflater i «Bar».
 • Vask av alle gulv samt trapp, garderobe og gang.
 • Tøm søppel og vask og alle toaletter. Utstyr finner du i bøttekott innenfor toalettet i første etasje.
 • Søppel skal kastes i søppelkassene ved veien. Disse er låste og nøkkel ligger på kjøkkenbenken. Papp SKAL presses flat.
 • All emballasje skal fjernes. Husk Balkong, uteområdet.
 • Flasker kastes i egen glasscontainer ved veien.

TAKK FOR AT DU HOLDER DET FINT OG FØLGER RUTINENE SLIK AT ALLE FÅR EN HYGGELIG OPPLEVELSE HER.