Ulvøya Barnehage AS

Ulvøya Barnehage AS er en privat barnehage med Ulvøy Vel som eier. I 2016 ble barnehagen et AS og den drives nå av Ulvøya Barnehage AS` styre.
Barnehagen ble første gang tatt i bruk april 1951. Siden den gang har barnehagen vokst jevnt og trutt i både areal, barnetall og ansatte.
Vi har siden november 2001 vært en barnehage med to avdelinger med 34 barn i alderen 1-6 år.

Vår åpningstid er fra kl. 07.45 – 16.45.

Barnehagen drives økonomisk med foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Foreldrebetalingen følger kommunens satser om maksimal takst. Barnehagen serverer to måltider om dagen.

Barnehagens to avdelinger:
Lilleulv har 14 barn i alderen 1 – 4 år.
Storeulv har 20 barn i alderen 3 – 6 år.

Barnehagen er en hyggelig barnehage i trivelige lokaler. Vi har en flott utelekeplass, hvor det er røtter og stener, klatre-trær i «s kogen» og nok utelekeapparater. Sletta som var ny i 2015 og som vi er så glade i, kan brukes til alt fra pick-nic, sykling til ballspill og tradisjonelle barneleker. Hele uteområdet er fantastisk for god utelek og fysisk aktivitet.
Barn som skal sove, sover ute i soveskuret og får masse frisk luft som bidrar til god søvn.

Barnehagen har en visjon som sier: «Med glede, vennskap, trygghet og gode opplevelser, tar vi vare på barndommen og gir barna gode minner.» 🙂
Ut i fra dette driver vi vår virksomhet og det preger vår hverdag.
I tillegg til vår visjon setter vi hvert år et konkret mål for virksomheten. Dette målet varierer fra år til år og settes for å ivareta alle barn, deres sosiale kompetanse og deres utvikling på best mulig måte.

Leken, både inne og ute står sentral i barnehagens hverdag og vi gir den rom og tid. Leken er svært viktig for barns utvikling på mange plan og skal ikke undervurderes.

Barnehagen er det man kaller en Bio-barnehage. Det vil si at vi har planter og simulert daglys som gjør innemiljøet bedre og har en helsebringende effekt. Vi ser siden installasjonen at dette har hatt god effekt på små og store.

Bemanningen her hos oss er veldig stabil. Vi er en personalgruppe med aldersspredning fra 20 til over 60 år. Dette gir en fin og verdifull bredde i personalgruppen, alt fra lekenhet til erfarenhet. Alt som er så viktig i en barnehage.
Vi er en læringsbarnehage og har lærling her på full tid som skal bli barne -og ungdomsarbeider.
Vi kan skryte av en dedikert og dyktig personalgruppe med full pedagogisk bemanning, flere barne -og ungdomsarbeidere, samt gode erfarne assistenter.

For mer informasjon se vår nettside: ulvøyabarnehage.no