Opptak og statutter

Søknadsfristen til høstens opptak er 1 mars. Barnehagen er lovpålagt å være tilknyttet bydelens samordnede opptak. Søknadsskjema kan hentes på Oslo kommune, bydel Nordstrands nettsider.

Barnehagen foretar sitt eget opptak med de samme opptakskriterier som tidligere, som prioriterer Ulvøyas barn.