Styret

Styreleder
Thor Johansen
styret@ulvoya.no
Nestleder
Tora Zimmer Stensvold

Sydstranden
Rune Kristoffersen

sydstranden@ulvoya.no
Sydstranden (vara)
Håvard Foseid


Velhuset
Kari Mathisen

velhuset@ulvoya.no
Velhuset (vara)
Siss Oustad


Båtforeningen (havnesjef)
Harald Ebne
havnesjef@ulvoya.no
Båtforeningen (formann)
Hans Petter Døvre
uvb@ulvoya.no
Båtforeningen (nestformann)
Jan Wåle

Arrangementskomiteen
Christoffer Wiborg
arrangement@ulvoya.no
Arrangementskomiteen (vara)
June Solbekk


Forretningsfører
Sinus AS ved Ivar J. Wallin
ivar@sinus-as.no
Revisor
Leo Revisjon

Seniorrådet
Roar Baust

Valgkomité (leder)
Kristin Bachken

valgkomite@ulvoya.no


Gunnar Sandnes
Henning Borge
Inger Kringlebotten
Heidi Svang Johnsrud