Styret

Styreleder
Thor Johansen
styret@ulvoya.no
Nestleder
Henning Borge

Sydstranden
Gunnar Sandnes

sydstranden@ulvoya.no
Sydstranden (vara)
Kristin Bachken


Velhuset
Kari Mathisen

velhuset@ulvoya.no
Velhuset (vara)
Siss Oustad


Båtforeningen (havnesjef)
Harald Ebne
havnesjef@ulvoya.no
Båtforeningen (formann)
Hans Petter Døvre
uvb@ulvoya.no
Båtforeningen (nestformann)
Jan Wåle

Arrangementskomiteen
Inger Kringlebotten
arrangement@ulvoya.no
Arrangementskomiteen (vara)
Heidi Svang Johnsrud

Kasserer
Tora Zimmer Stensvold

Forretningsfører
Sinus AS ved Ivar J. Wallin
ivar@sinus-as.no
Revisor
Leo Revisjon

Seniorrådet
Roar Baust

Valgkomité (leder)
Ulf Strøm-Madsen

valgkomite@ulvoya.no


Hilde Kolltveit
Kirsten Munch
Yazmine Oustad