Generalforsamling

Generalforsamling Ulvøy Vel 2018:

Sted: Velhuset (Syden), Måkeveien 28
Tid: 8. mars kl. 18.00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar 2018 og kan sendes til styret@ulvoya.no.