Andre arrangementer

Juletrefest

Tidlig januar er tiden for juletrefest på Velhuset. Dette arrangeres for alle barn under skolealder med søsken. En tradisjonell juletrefest rundt juletreet og vi roper alle på nissen i kor!

Stor stas for alle småbarna som så sovner på vei hjem igjen!