Skøytedag

Takket være frivillig innsats har vi de siste vintre hatt stor glede av skøytebane på asfaltbanen på Sydstranda. Både store og små sitter igjen med gode opplevelser i solskinn på isen. Dette håper vi skal fortsette og arr komiteen vil bidra med «skøytedag» . Vi vil da ha salg av vafler, pølser og drikke for eksempel og kanskje litt musikk. Disse dagene vil annonseres i krysset / ved butikken på forhånd, men være noe væravhengig.

Vi oppfordrer alle aldre til å ta med skøyter! Dette er en super arena og treffes på.