Nye leiepriser fra 1. Mars 2023

  • Medlemmer i Ulvøy Vel betaler kroner 2750 per leiedøgn, kroner 3750 for to dager i forbindelse med helg. Halv pris på hverdager.
  • Alle andre betaler kroner 5500 per leiedøgn, kroner 7500 for to dager i forbindelse med helg. Halv pris på hverdager.
  • Leietaker står for rengjøringen. Lokalene må forlates klar for neste leietaker.
 
Hjelp til vask?
Vi har kontakt med et vaskefirma, og kan være behjelpelige med bestilling av vaskehjelp.
Konfirmasjon i Ormøykirke
Ørmøy kirke har konfirmasjon om høsten, i månedsskifte august/september. Velmedlemmer som ønsker å leie Velhuset til konfirmasjonsfeiring må melde sin interesse tidlig, slik at de kan være med i trekning innen 15. oktober året før konfirmasjonsfeiringen.
Ulvøya Velhus, Syden, eies av Ulvøya Vel og drives på frivillig basis som dugnadsinnsats. Formålet for Vellet er å arbeide til det allment beste for beboerne på Ulvøya.