Ulvøya barnehage

 
 
 
 
 
 
Ulvøya barnehage er en privat barnehage med Ulvøy vel som eier.

Barnehagen ble for første gang tatt i bruk april 1951. Siden den gang har barnehagen jevnt og trutt vokst i både areal, barnetall og ansatte. Vi har siden november 2001 vært en to-avdelings barnehage med totalt 34 barn i alderen 1-6 år.

Vår åpningstid er fra kl. 07.45 - 16.30.

Barnehagen drives økonomisk med foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Foreldrebetalingen har vært stabil de siste årene og har også i 2013 vært på kr. 2.655,- pr. mnd. inkl. to måltider om dagen. Barnehagen følger pålegget om maksimal takst.

Barnehagens to avdelinger:
Lilleulv med 14 barn i alderen 1- 4 år.
Storeulv med 20 barn i alderen 3-6 år.

Lilleulv er en såkalt søskengruppe med små barn helt under året og opp til 4 år. Her er det ypperlig for de minste, som lærer fort av de eldre barna og får nok omsorg av både voksne og barn. For også å ivareta behovene til de eldste barna blir gruppen ofte delt inn etter alder og behov.
Det er trygt og godt for barn å ha hele sin barnehagetid i en og samme barnehage.

Barnehagen er en hyggelig barnehage i trivelige lokaler med glade barn, dyktige ansatte og hyggelige foreldre.
Barnehagen har en visjon som sier: "Med glede, vennskap, trygghet og gode opplevelser, tar vi vare på barndommen og gir barna gode minner." Ut ifra dette driver vi vår virksomhet og det preger vår hverdag. Vi håper det er mange barn på øya som har gode barnehage-minner :-)

I tillegg til vår visjon setter vi hvert år et konkret mål for virksomheten. Dette barnehageåret 13/14 er det, som ifjor : "Respektere hverandre på en likeverdig måte". Dette er et viktig og alvorlig arbeid, som det tar tid å jobbe med. Det utarbeides mål og tiltak underveis i året for å nå dette målet.

Leken står sentralt i barnehagens hverdag og vi gir den rom og tid. Leken er svært viktig for barns utvikling på mange plan og skal ikke undervurderes. Språk rettes det også ekstra fokus mot. I tillegg til dette har vi i løpet av året flere morsomme temaer. Tradisjoner og høytider gir vi også spesiell oppmerksomhet på tradisjonelt vis.

Barnehagen er det vi kaller en Bio-barnehage. Det vil si at barnehagen har planter og simulert dagslys som gjør innemiljøet bedre og har en helsebringende effekt.
Dette har resultert i at sykefraværet på både voksne og barn har blitt redusert siden installasjonen i 2007.
Bemanningen er som vanlig veldig stabil. Vi har personale som har jobbet her fra noen mnd. til snart 24 år. Dette tyder nok på stor trivselsfaktor. I dag er vi en personalgruppe med en aldersspredning fra 20 til 59 år. Dette gir en fin og verdifull bredde i personalgruppen, alt fra lekenhet til erfarenhet. Alt er viktig i en barnehage.

Vi er en læringsbarnehage, som tar imot elever fra barne-og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoler. Videre har vi en lærling i samme faget på full tid her hos oss. Vi er en barnehage som kan skryte av at vi har full pedagogisk bemanning.