Ulvøy Vel Båtforening

Båtforeningen skal på vellets vegne stå for drift av Nordveststrandas brygge- og bøyeområde. Båtforeningen skal for øvrig ta seg av båteiernes interesser.
Alle båtplasser på Ulvøy Vels eiendommer tilhører Ulvøy vel. Alle medlemmer av Ulvøy vel som har båtplass er medlem av båtforeningen.

For øvrig har alle medlemmer av vellet rett til medlemskap i båtforeningen.